DE KOORTS
een hete nacht op een koude vloerSimone Milsdochter speelt De Koorts van Wallace Shawn, over een vrouw op reis in een arm land die geconfronteerd wordt met haar geweten. Over individualisme, geweld, fatsoen en solidariteit.
Een vrouw bevindt zich in de kamer van het hotel. Ze is alleen. Ze is afgereisd naar het verre land waar haar taal niet wordt gesproken. Ze ijlt in de hitte van de nacht. Lijfelijk ervaart ze hoe onrechtvaardig de wereld is verdeeld. Tussen machtigen en misdeelden. Onontkoombaar vecht zij met de keerzijde van haar welgestelde bestaan. Moet zij zich schamen, voelt zij zich schuldig? Koortsachtig verdwaalt ze in de schemerzone van haar geweten. ‘Als ik naakt naast de bedelares sta is er geen enkel verschil tussen haar en mij behalve een verschil in toeval.’
Simone Milsdochter werkt bij verschillende theatergezelschappen in België en Nederland. Bij KVS, Theater Zuidpool, De Werf, Theater Antigone, Laika, HETPALEIS. Ze speelde mee in de speelfilms Wolf en Copacabana (met Isabelle Hupert). Op televisie was zij te zien in Heterdaad, Windkracht 10, Recht op Recht, Flikken, Witse, Dubbelleven, Rang 1 en binnenkort in de nieuwe VRT-serie Wolven in een van de hoofdrollen.

 
   Alle info en reservaties: Café RoodWit, Generaal Drubbelstr. 43, Berchem (vlakbij Statiestr.) tel. 03/239 34 68