Het Kapersnest en gabbers

Noëlla Elpers (shortlist Gouden Uil: 'Dolores!') richtte in 1994 Het Kapersnest op,
samen met haar echtgenoot, de dichter-troubadour Peter Holvoet-Hanssen, om
- met bravoure in het vaandel - liefde voor (jeugd)literatuur, poëzie en geschiedenis bij kinderen en jongeren aan te wakkeren. Lijfspreuk: 'echte reizen maak je in je hoofd' en onderhuidse boodschap: 'blijf doen wat je goed kunt en graag doet'.
Doorheen de jaren ridderde dochter Anna mensen van allerlei slag - van dappere
huisvrouwen en -mannen tot eigenzinnige kunstenaars 'als die hun dingen waren blijven doen, ondanks alles'. Zo kregen de blinde meesterviolist Tcha Limberger en de klezmer- muzikant Jan Robberecht de ridderslag, maar ook auteurs als Pjeroo Roobjee en Elvis Peeters. Of singer-songwriter Leen 'Bint' De Haes. Of 'strandbeestkunstenaar' Theo Jansen. Er kwam een bootsman en een bootsvrouw bij en enkele 'Zotte Bootsvrouwen' bleven doorheen de jaren Het Kapersnest trouw,... Peter en Hilde van RoodWit werden 'KasteleinRidders'. Op 25 maart trommelen de 'kaperskapiteine' en haar lichtmatroos voor de derde en laatste maal alle Ridders, schavuiten, trawanten en sympathisanten op. Een bonte
avond, poëtisch en muzikaal. Wees getuige: een oude maar nog steeds vitale verteller wordt geridderd, de dodelijk zieke meestervertelster Hilde 'Heks Lilo' Leenaerts (cf. vorige editie van 'Wintervuur') wil toch haar verhaal blijven doen, de dichter Kurt De Boodt wordt gepromoveerd tot 'Luitenant ter Zee'. Voor hun gezamelijke verdienste krijgen ook de schitterende muzikanten van Les Øffs een slag van het zwaard. Een nu reeds legendarische avond vol verrassingen, kaperschaos en ontroering, in de aanwezigheid van Don Fabulist, Ridder der Vagebonden, en vele andere 'scheuvels'. Wees getuige, kom dat zien maar horen wil wie hoort -
Meer info op www.kapersnest.be en surf ook eens naar www.lesoffs.be.

 
   Alle info en reservaties: Café RoodWit, Generaal Drubbelstr. 43, Berchem (vlakbij Statiestr.) tel. 03/239 34 68