Hagar Peeters

Hagar Peeters is een van Nederland's jongste en grootste dichttalenten. Ze studeerde cultuurgeschiedenis en brak door met optredens op de De Nacht van de Poëzie en Crossing Border nog voordat zij was gedebuteerd. Sindsdien publiceerde ze een handvol bundels, waarvoor ze diverse prijzen kreeg. De Poëzieclub verkoos ‘Droombeeld’ tot een van de drie mooiste gedichten van 2003. De bundel werd vele malen herdrukt, onder andere met een CD waarop ze haar gedichten voorleest.
Dit voorjaar verscheen haar nieuwste dichtbundel Wasdom waarin ze haar meest recente poëzie verzamelde, gecombineerd met een selectie uit de gedichten die ze vóór haar twintigste schreef. Deze brede greep werd overal zeer enthousaist onthaald. NRC: "Wasdom is een doos van Pandora waarin het goed grabbelen is."
Haar taalgebruik en de woordkeus liggen verraderlijk dicht bij de dagelijkse spreektaal, maar het idioom is toch onmiskenbaar. Het valt op hoe beheerst haar stijl en poëtische kunstgrepen zijn. De regels en de regelval lijken vanzelfsprekend, maar alles is zorgvuldig op zijn plek gezet. 

Albert van Veenendaal

Albert van Veenendaal werkt sinds de jaren tachtig met vele nationale en internationale jazz-, wereld- en klassieke musici in Nederland en Europa. Hij speelt met eigen groepen en solo. Hij componeert voor en speelt met theater- en dansgezelschappen. Zo speelde hij mee in Over de bergen van Josse De Pauw en bracht eerder dit jaar samen met Toon Tellegen een wonderlijke voorstelling van Raafvogels in De Boog.
Dat was geen proefstuk. Hij zocht al eerder de literatuur en de poëzie op samen met Remco Campert, Ramsey Nasr, Kees van Kooten en dan nu Hagar Peeters.

Albert van Veenendaal noemt zichzelf ook wel beeldend musicus, vanwege het epische en filmische karakter van zijn muziek. Improvisatie en compositie gaan hand in hand en lopen naadloos in elkaar over. "Ik vind het belangrijk dat de muziek ontstaat op de plek waar je speelt." 
Dat dat op het podium van RoodWit in samenspel met de gedichten van Hagar Peeters ook zal lukken, moet je zelf komen ervaren.