Don Fabulist met Ben Sluijs en special guest: Frot, de Zingende Zilverpoedel

‘Theater van de fonkelende duisternis’
dinsdag 9 mei 2006 20u30

Meesterverteller Don Fabulist – die jaar en dag strijdbaar in een woonwagen vertoefde in het gewonde d’Hoppebos te Flobecq/Vloesberg – is een ware troubadour, ingewijd in het Bargoens en de geheimtalen. Hij zocht tijdens zijn bestaan naar de parel van het Schone. Hij zou haar nooit vinden en hij ontdekte dat wat van ver schitterde in handen de glans verloor. Don Fabulist nam daardoor het besluit geen wens te vervullen. Waarlijk leven scheen hem dromen en dromen leven. In de werelden die hij zich voorspiegelde fonkelde immers een geluk dat naar hém lachte. Zijn vreugden had hij wel willen verklanken, maar daarbij trof hem een ongeluk: Don Fabulist kon geen instrument bespelen en zijn stem rommelde als de donder. Maar in de taal kon Don klinkende klanken aaneenrijgen en hij liet wervelende ritmen in lettergrepen op en neer springen. Doch de oude kwaal bleef hem achtervolgen: als hij uit de roes ontwaakte en het geschrevene opnieuw beluisterde, vond hij dat de woorden het hemels kleed hadden afgelegd. De hemel zij geprezen dat Raf Walschaerts van Kommil Foo het frommelboek van Don in een rommelbak vond. Raf had slechts één oogopslag nodig om melodie en ritme in de verzen te bespeuren. Hij tooide de schrijfsels pardoes in liederen en muziek. Toch één wens van Don kristalliseerde zo in waarheid uit.

Thans, o waarde toehoorder, kunt gij u laten tollen in fabuleuze oorden waarin de ketens van de tijd afgeworpen zijn. Welkom in het ‘Theater van de fonkelende duisternis’ van Don Fabulist –bevolkt met kiekenvlees bezorgende verhalen, met spokende spoken en balladen in de voetsporen van François Villon, troubadour der troubadours. Horen wil wie hoort!

Don wordt geflankeerd door zijn broer: Ben Sluijs, unaniem geprezen als Vlaanderens beste jazzsaxofonist. Hij schitterde met het Ben Sluijs Quartet op verschillende nationale en ook internationale festivals: van Jazz Middelheim (België), North Sea Jazz Festival (Holland), Knitting Factory (New York) tot op het Eurojazz Festival in Mexico als vertegenwoordiger van de Vlaamse Gemeenschap. Solo bezorgt hij u gegarandeerd koude rillingen.
Special guest:Frot, de Zingende Zilverpoedel van Don Fabulist. Kom dat zien!

Gastheer en actieve interventies: Peter Holvoet-Hanssen die zijn jongste dichtbundel opdroeg aan deze ‘Ridder der Vagebonden’

PS: Hilde en Peter van RoodWit worden deze avond geridderd (SPREAD THE NEWS) tot 'KasteleinRidders' wegens uitzonderlijke verdiensten voor de buurt.


Meer info op www.donfabulist.be   en    www.bensluijs.be


Reacties
Teksten