DE ENEAS ROMAN
Hendrik van Veldeke memorial

Een verhaal dat na meer dan 820 jaar aan het daglicht komt!
Wie doet het Hendrik van Veldeke en zijn 'Eneasroman' na?

De passionele liefde van Dido voor Eneas is stof geweest voor madrigalen, lamentationes, opera's en beeldende kunst.
Maar de echte minne van Eneas en Lavinia, alles wat daarvoor door goden en mensen, levenden en gestorvenen, wordt ondernomen is het ware hoogtepunt van deze eeuwenoude, en nog immer springlevende roman.
De minne ontreddert, pijnigt en geneest. Ze is gal en zalf. Ze is een kracht die rivaliserende helden en volkeren in beweging zet, zo hevig dat een Trojaan, Eneas, Rome sticht.

Bij De Boog kan je horen hoe prachtig de eerste minneroman van onze literatuur klinkt.
Herman Verbeeck en Ina Geerts lezen voor en kruipen in enkele grote personages: Eneas, Dido, Latinus en zijn vrouw, Turnus en Camilla, Pallas en... hoogtepunt Lavinia. Terwijl Tristan Driessens begeleidt met meesterlijk(e) luitmuziek.
Rika Heymans die de roman recent vertaalde zal het verhaal verder toelichten.  Het boek zal te koop zijn.

 
   Alle info en reservaties: Café RoodWit, Generaal Drubbelstr. 43, Berchem (vlakbij Statiestr.) tel. 03/239 34 68