Juan José Arreola
De Mexicaanse meester van het korte verhaal

Sinds enkele weken is de Mexicaanse auteur Juan José Arreola (1918-2001) een beetje minder onbekend en onbemind in Vlaanderen en Nederland. Het wonderbaarlijke milligram, de vertaling van zijn verhalenbundel Confabulario (1952), lokt enthousiaste reacties uit, vaak met de bedenking: ‘Waarom is deze grootmeester van het korte verhaal niet eerder doorgebroken in onze contreien?’

Arreola dronk alleen Franse wijn, maar was zo Mexicaans als tequila. Hij schreef helemaal niet ‘met zijn rug naar zijn vaderland’, zoals sommige zure critici beweerden. Zijn autobiografie ‘Over herinnering en vergetelheid’ is een intens prozagedicht over zijn wortels in de provincie Jalisco, zijn geboortestreek.

U krijgt een reportage (Terloops 1987) over zijn bezoek aan Vlaanderen te zien. Maar vervolgens willen we vooral Arreola laten horen. Acteur Geert Vermeulen draagt verhalen voor; vertaler Guy Posson leidt ze in en geeft er commentaar bij. Zo herdenken we op passende wijze Arreola’s honderdste geboortejaar, in het Vlaanderen dat hem zo dierbaar was.

 
   Alle info en reservaties: Café RoodWit, Generaal Drubbelstr. 42, Berchem (vlakbij Statiestr.) tel. 03/239 34 68